Theunis Piersma

Docent
Theunis Piersma is op 14 juni 1952 in Leeuwarden geboren. Hij is opgegroeid op een fraaie neo-classisistische boerderij aan de oude en bekende binnenzeedijk de Slachte te Kûbaard. Na de universitaire studie sterrenkunde te hebben voltooid heeft hij jarenlang als docent wiskunde in het voortgezet en vooral het hoger beroeps onderwijs gewerkt. Hij was ondermeer docent aan de Thorbecke Academie, een HBO-opleiding voor het openbaar bestuur van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Bestuurder
In 1994 werd Theunis Piersma na 12 jaar gemeenteraadslid als wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel gekozen. Na 1½ jaar wethouderschap werd hij in 1995 als burgemeester van de gemeente Wûnseradiel benoemd. Hij was daarmee de eerste burgemeester met als politieke achtergrond de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Toen de gemeente Wûnseradiel op 1 januari 2011 opging in de fusiegemeente Súdwest-Fryslân heeft hij van rechtswege eervol ontslag gekregen. Bij die gelegenheid is hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. In 2016 is hij gedurende 6 maanden tijdelijk wethouder in de gemeente Dantumadiel geweest i.v.m. ziektevervanging.

Sporter
Naast onderwijs en openbaar bestuur is sport een rode draad door het leven van Theunis Piersma. In 1997 heeft hij binnen een half jaar drie Elfstedentochten (schaatsen, wandelen en fietsen) voltooid en is daarmee brevethouder. Passie voor de kaatssport blijkt uit een 9 jaar lang voorzitterschap van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB). Hij is nadien benoemd tot erelid van de KNKB. In 2011 en 2012 was Theunis Piersma als voorzitter intensief betrokken bij de organisatie van het Wereldkampioenschap Kaatsen 2012 in Franeker. Het WK Kaatsen 2012 is een in alle opzichten zeer succesvol toernooi geworden. Binnen de internationale kaatsgemeenschap is Theunis Piersma nu nog actief als vice-voorzitter Olympische Ambitie van de internationale kaatsfederatie CIJB en als voorzitter van de internationale muurkaatsfederatie WWBA (World Wall Ball Association).