Commissaris

Toezichthouder
Toezichthouder is al lang geen bijbaantje meer maar een professioneel vak dat serieus en met grote verantwoordelijkheid dient te worden uitgeoefend. Theunis Piersma heeft jarenlange ervaring als toezichthouder of commissaris. Tijdens zijn burgemeesterschap van Wûnseradiel was hij ondermeer commissaris van gasbedrijf Westergo te Sneek en de latere rechtsopvolgers Essent-ZWFryslân en Essent-Fryslân. Ook heeft hij een toezichthoudende functie bekleed bij de Kredietbank en bij theater Cultuur Kwartier Sneek en de muziekschool Stichting Ritmiek. In 2013 heeft hij de Masterclass Good Governance van het Nationaal Register gevolgd.

Commissaris
Vanaf 1983 was Theunis Piersma bij de sociale werkvoorziening in Fryslân betrokken. Eerst als algemeen bestuurslid van de sociale werkvoorziening de Friese Wouden, later opgegaan in het huidige Caparis. Daarna was hij dagelijks bestuurslid van de sociale werkvoorziening de Marrelângroep. In 2002 zijn de Marrelângroep (Sneek) en de Westergogroep (Franeker) gefuseerd tot de sociale werkvoorziening NV Empatec. Vanaf 2002 is Theunis Piersma commissaris van de NV Empatec geweest. In 2012 is hij statutair afgetreden als commissaris van NV Empatec. In 2013 is Theunis Piersma benoemd als commissaris bij de afvalinzamelaar NV Fryslân Miljeu en de Stichting Omrin Estafette.

Voorzitter Raad van Toezicht
In 2011 is Theunis Piersma benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheekservice Fryslân te Leeuwarden. Bibliotheekservice Fryslân is een dienstverlenende serviceorganisatie en kenniscentrum ten behoeve van de regiobibliotheken in de provincie Fryslân.