Home

Eigenaar eenmanszaak
Theunis Piersma is vanaf 1 maart 2011 eigenaar van de eenmanszaak “THEUNISPIERSMA ABC”. De bedrijfsactiviteiten kunnen als volgt worden omschreven:

- Adviseur overheid en non-profit
- Bemiddelaar/mediator
- Commissaris/toezichthouder
- Docent
- Extern vertrouwenspersoon
- Formateur
- Gastspreker
- Huwelijksvoltrekker
- Informateur
- Interim manager
- Voorzitter/lid commissie of werkgroep

De eenmanszaak beschikte over een VAR-winst uit onderneming. Vanuit deze eenmanszaak is Theunis Piersma beschikbaar voor functies als Adviseur, Bemiddelaar en Commissaris. Vandaar de naam THEUNISPIERSMAABC.