Huidige bezoldigde nevenfuncties

Bezoldigde nevenfuncties van Theunis Piersma:
- Voorzitter Klankbordgroep Raadsleden bij fusiegemeente Midden-Groningen
- Voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheekservice Fryslân
- Lid Raad van Commissarissen van NV Fryslân Miljeu en St. Omrin Estafette
- Voorzitter van de Regenten van de Stichting Op Toutenburg te Tytsjerk
- Lid Klachtencommissie Politie Noord-Nederland; fungerend voorzitter Fryslân