Bemiddelaar

Mediator
Burenruzies en kwesties tussen burgers en overheid vertonen veelal gemeenschappelijke kenmerken. Om zich hierin meer te verdiepen heeft Theunis Piersma de NMI-opleiding mediator voltooid. De daarbij opgedane kennis en gesprekstechnieken gaven hem niet alleen handzame bagage voor zijn dagelijks handelen als burgemeester maar bleken ook bij “slechtweer” gesprekken goed te werken.

Gespreksleider
Een klassieke burenruzie in het normaliter zo lieflijke Dedgum in de inmiddels opgeheven gemeente Wûnseradiel werd aan De Rijdende Rechter mr. Frank Visser voorgelegd. Na de eerste verkennende besprekingen kwam De Rijdende Rechter tot de conclusie dat een gesprek van de strijdende buren onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider gepast zou zijn. Hij benaderde de toenmalige burgemeester van Wûnseradiel, Theunis Piersma, als bemiddelaar. Onder zijn leiding kwamen de strijdende buren tot onderlinge overeenstemming. De door hem opgestelde vaststellingsovereenkomst is onder de ogen van De Rijdende Rechter door beide buren ondertekend, waardoor de envelop met de uitspraak van mr. Frank Visser gesloten kon blijven.

Wilt u deze prachtige TV-uitzending terugzien? Het betreft de uitzending “Paal en perk”  van dinsdag 29 maart 2011 van De Rijdende Rechter. Met een 8 lang de hoogst gewaardeerde aflevering van De Rijdende Rechter. Een aanrader voor hoe het ook kan!

Bemiddelaar
Als onafhankelijk voorzitter van de Visstandbeheerscommissie (VBC) de Friese Boezem heeft Theunis Piersma bemiddelende werkzaamheden verricht tussen de beroeps- en de sportvissers. Onder zijn leiding is de VBC de Friese Boezem erin geslaagd om voor 2013 een door Wetterskip Fryslân goedgekeurd gemeenschappelijk visplan te realiseren. Op 1 maart 2013 is het Visplan aan gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân en loco-dijkgraaf Roel de Jong van Wetterskip Fryslân aangeboden. Andere bemiddelende activiteiten heeft Theunis Piersma verricht als onafhankelijk voorzitter van het Overlegorgaan recreatiebungalowpark De Vlietlanden te Wervershoof en als bemiddelaar bij een grondtransactie voor de gemeente De Fryske Marren.

Kwartiermaker
In oktober en november 2013 is Theunis Piersma door de gemeente Leeuwarden ingehuurd als kwartiermaker voor de lokale omroep. Het door hem gemaakte “Rapport Kwartiermaker Lokale Omroep Gemeente Leeuwarden” is door het college van B&W en vervolgens door een grote meerderheid van de gemeenteraad van Leeuwarden overgenomen.